Hastighetstest for bredbåndsforbindelse fra Broadnet

Hastighetstest for bredbåndsforbindelser fra Broadnet kan testes på www.speedtest.net. Velg den testserveren fra Broadnet/HomeNet som er nærmest lokasjonen du tester fra.

Før hastighetstest

Slå av det trådløse nettverket før du gjennomfører hastighetstest. Trådløse forbindelser, klarer sjelden å overføre kapasiteten du får inn til modem/mediakonverter videre til datamaskinen. Kvaliteten på det trådløse nettverket vil derfor påvirke brukeropplevelsen når Internett benyttes til applikasjoner som krever mye båndbredde, for eksempel software-oppdateringer, filmer, live strømming osv.

Hastighetstesten

Kople datamaskinen direkte inn i en av portene i Broadnets modem/mediakonverter. Har du flere datamaskiner, eller annet utstyr som deler samme bredbåndsoppkopling (f.eks. bredbåndstelefon), vil de stjele båndbredde fra hverandre. Koble derfor ut andre maskiner eller tjenester som måtte være koblet til modem/mediakonverter, før du sjekker kapasiteten på abonnementet ditt på Speedtest.net. Målt hastighet kan være avhengig av avstand og forsinkelse mellom bruker og test-server. Høyere avstand og forsinkelse vil i mange tilfelle bety lavere hastighet.

Utstyrets kvalitet påvirker opplevelsen av kapasitet, og en gammel eller treg datamaskin vil gi uriktige resultater. Har du en gammel datamaskin, forsøk å teste igjen med en annen datamaskin. Da vil det være mulig å se om et evt. dårlig resultat er relatert til utstyret eller til bredbåndslinjen.

Strømsparingsfunksjoner på maskinen må deaktiveres ettersom den påvirker maskinen ytelse negativt.

Når mange er på nett samtidig, for eksempel ved store hendelser som mange vil følge med på, kan hastigheten gå ned. For å oppnå korrekte resultater fra hastighetstesten må det gjennomføres 3 stk. hastighetstester i løpet av et døgn med 5-6 timers mellomrom, slik at man får et representativt gjennomsnitt for målingene.

Virus og skadelig kode

Sjekk om datamaskinen er angrepet av virus eller spyware (spionprogrammer). Er maskinen angrepet kan maskinen skades samt at dette kan spise mye kapasitet. Dermed blir både maskinen tregere og bredbåndskapasiteten dårligere.

Slå av annen programvare

Før du tester, må du forsikre deg om at ikke annen programvare er aktiv på maskinen. Programvare kan også spise av kapasitene, for eksempel filoverføringsprogrammer.

Etter hastighetstesten

Etter hastighetstesten kan utstyret du koblet fra før testen kobles tilbake igjen.

Passordbeskyttelse av det trådløse nettverket er meget viktig. Med dårlig eller ingen passordbeskyttelse kan andre enn dem du har gitt tilgang bruke bredbåndsabonnementet ditt. Dette vil senke kapasiteten, og du risikerer også at nettverket ditt brukes til ulovlige handlinger.

Resultater

Generellt for alle hastigheter og i forbindelse med hastighetstester vil man kunne oppleve usikkerhet i forbindelse med hastighetstest som vil kunne påvirke resultatene negativt med omtrent 5% av bredbåndslinjens maksimale angitte hastighet.

Forbehold om hastighet

Broadnet tar forbehold om at forhold av teknisk art i nettet kan føre til at det ikke alltid er mulig å levere helt opp til den maksimale hastigheten som er oppgitt for den valgte tjenesten. Broadnet tar ikke ansvar for hastighetsbegrensninger som er forårsaket av omstendigheter eller forhold utenfor Broadnets kontroll. Overføringshastighet utenfor Broadnets nett og videre ut på internett er utenfor Broadnets kontroll, og det må påregnes lavere hastighet. For eksempel vil besøk på nettsteder med mye trafikk kunne begrense hastigheten.

Hos kunde kan trådløs dekning fra modem til telefon/nettbrett, flere enheter på samme bredbåndslinje eller en gammel datamaskin kunne påvirke opplevd hastighet.