Vi leverer
fiber
til din bedrift

Broadnet er Norges ledende leverandør av fiberbasert
datakommunikasjon til bedrifter, operatører og offentlig sektor

Martin Lippert : Administrerende direktør
Martin Lippert
Administrerende direktør

martin.lippert@broadnet.no
tlf +47 400 33 413
Brynjar Andersen : Direktør HomeNet
Brynjar Andersen
Direktør HomeNet

brynjar.andersen@homenet.no
tlf +47 930 04 096
Carsten Bryder : Driftsdirektør
Carsten Bryder
Driftsdirektør

cbr@globalconnect.dk
tlf +45 403 57 430
Peter Stig Andersen : Salgsdirektør
Peter Stig Andersen
Salgsdirektør

peterstig.andersen@broadnet.no
tlf +45 203 07 777
Mette Slesvig : Direktør Datacom DK
Mette Slesvig
Direktør Datacom DK

mette.slesvig@globalconnect.dk
tlf +45 226 01 691
Tommy Thorvaldsen : Direktør Unified Communication
Tommy Thorvaldsen
Direktør Unified Communication

tommy.thorvaldsen@broadnet.no
tlf +47 480 50 499
Tore Heide Villund : Direktør Data Center
Tore Heide Villund
Direktør Data Center

tore.villund@globalconnect.dk
tlf +45 224 96 503
Johnny Viborg : Direktør Outsourcing
Johnny Viborg
Direktør Outsourcing

johnny.viborg@globalconnect.dk
tlf +45 216 90 156
Anders Kuhn Saaby : Direktør SDWAN
Anders Kuhn Saaby
Direktør SDWAN

anders.kuhn.saaby@globalconnect.dk
tlf +45 403 10 232
Jacob Kjær : Finansdirektør
Jacob Kjær
Finansdirektør

jacob.kjaer@broadnet.no
tlf +47 404 35 240
Jørn Hodne : Teknologidirektør
Jørn Hodne
Teknologidirektør

jorn.hodne@broadnet.no
tlf +47 900 21 244
Martin Højriis Kristensen : Direktør Transformation & Datacom NO (Acting)
Martin Højriis Kristensen
Direktør Transformation & Datacom NO (Acting)

mhk@broadnet.no
tlf +47 489 54 057
check_60px_ny

Broadnet

Leverandør av fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter, operatører og offentlig sektor

Eier eget landsdekkende fibernett på 24.000 km – knytter sammen 90 norske byer

Hovedkontor på Technopolis Fornebu

Eies av EQT – Nord-Europas ledende private
equity-selskap