Vi leverer
fiber
til din bedrift

Broadnet er Norges ledende leverandør av fiberbasert
datakommunikasjon til bedrifter, operatører og offentlig sektor

Miljøfyrtårn

Broadnet er sertifisert etter Miljøfyrtårn-standarden. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Som sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift, betyr det at Broadnet oppfyller Miljøfyrtårns krav til: Arbeidsmiljø, innkjøp, materialbruk, energi, transport, avfallshåndtering og estetikk.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Les mer på Miljøfyrtårns hjemmeside

 

Broadnets miljøstrategi

Broadnet skal ha en synlig og ambisiøs miljøstrategi som skal bidra aktivt til en langsiktig og miljøvennlig samfunnsutvikling.

Bedriften skal etterstrebe å levere tjenester som selv minimalt påvirker miljøet. De samme tjenester skal hjelpe våre kunder til f.eks. redusert reiseaktivitet, og dermed en miljøgevinst.

Broadnet skal stille miljøkrav til alle sine samarbeidspartnere og underleverandører.

Broadnet skal videreutvikle sine miljøstandarder og miljøindikatorer slik at årlige revisjoner kan gjennomføres, som grunnlag for et miljøregnskap.

I tillegg skal Broadnet gjennom interne rutiner og tiltak oppfordre og motivere ansatte til å ta miljøansvar både på jobb og privat.

check_60px_ny

Broadnet

Leverandør av fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter, operatører og offentlig sektor

Eier eget landsdekkende fibernett på 24.000 km – knytter sammen 90 norske byer

Hovedkontor på Technopolis Fornebu

Eies av EQT – Nord-Europas ledende private
equity-selskap