Profesjonelle
tjenester
til din bedrift

Vi leverer tjenester som er spesialtilpasset norske bedrifters
krav til kvalitet og oppetid. Tjenestene driftes og overvåkes 24/7.

Ønsker tilbud

Beskytt din bedrift med vår skybaserte sikkerhetsløsning

Broadnet Security Operations Center (SOC)

Med et uoversiktlig trusselbilde, og en økning i målrettede angrep mot Norske bedrifter, er det ikke nok å stole teknologien alene, og tilgang på kvalifiserte ressurser blir enda viktigere.
Broadnet har en egen dedikert sikkerhetsorganisasjon som leverer sikkerhet som en tjeneste for å beskytte forretningskritisk infrastruktur og ivareta virksomhetens sikkerhetspolicy.

 

DDoS-beskyttelse

DDoS-angrep er i dag sikkerhetstrussel nummer én for norske bedrifter. Finans, offentlig sektor, datasentre og e-handel er blant sektorene som rammes. Angrepene resulterer i at virksomhetene blir slått ut i timer eller dager.

DDoS er nøye koordinerte angrep der det sendes store mengder data til server eller nettelement som medfører at legitim trafikk ikke kommer gjennom. Dette resulterer i at dine tjenester og/eller nettsider blir utilgjengelige.

Slike angrep kan påføre bedriften store økonomiske tap og negativt omdømme.

Broadnets løsning hindrer DDoS angrep rettet mot dine tjenester og sikrer tilgjengelighet for dine ansatte og kunder.

 

Nettsentrisk brannmur for IPVPN

Brannmurtjenesten beskytter virksomhetens private nett mot trusler som Malware, Ransomware og annen fiendtlig trafikk fra Internett. Den fungerer som et filter og blokkerer trafikk i henhold til bedriftens gjeldende sikkerhetspolicy.

Tjenesten settes opp i samarbeid mellom Broadnet SOC og deg som kunde. Vi definerer sammen et tilpasset regelsett som trafikken sjekkes i henhold til.

 

Sikker Internett

Tjenesten beskytter din bedrift mot trusler fra Internett ved å blokkere applikasjoner, nettsider, Malware og annen uønsket trafikk.

Tjenesten kan kombineres med vår Internett aksess og gir deg vesentlig høyere trygghet med tanke på sårbarheter og trusler fra Internett.

 

Publikasjoner

Trusler og Trender 2018-2019, er en årlig rapport som beskriver trusselbildet for enkeltpersoner og små- og mellomstore virksomheter. Kilde: NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring)

Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet definerer et sett med prinsipper og underliggende tiltak for å beskytte informasjonssystemer mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk. Kilde: NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet)

 

 

Kontakt oss

Er du eksisterende kunde, kontakt oss her

Takk for at du ønsker å bli kunde hos Broadnet!

Du vil i løpet av kort tid motta et uforpliktende tilbud.
Vennlig hilsen Broadnet