Profesjonelle
tjenester
til din bedrift

Vi leverer tjenester som er spesialtilpasset norske bedrifters
krav til kvalitet og oppetid. Tjenestene driftes og overvåkes 24/7.

Ønsker tilbud

Beskytt din bedrift med vår skybaserte sikkerhetsløsning

Mangelfull IT-sikkerhet kan få alvorlige konsekvenser. Det kan ramme din bedrift økonomisk, legge beslag på interne ressurser og svekke inntjeningen.

Mange bedrifter tar ikke nødvendige forhåndsregler for å beskytte seg mot angrep på sine IT-systemer. Dette skyldes i mange tilfeller at IT-sikkerhet er komplisert og kan virke distraherende for den daglige driften.

Disse utfordringene løses enkelt med Broadnets nettsentriske sikkerhetsløsning. Her leveres sikkerheten som en skybasert tjeneste, og din bedrift slipper å investere i kostbar maskinvare, egen programvare og egne driftsressurser.

Med et uoversiktlig trusselbilde og en økning i angrep på norske bedrifter, er det heller ikke nok å stole på teknologi alene. Det er også essensielt er å ha tilgang til kompetanse for å beskytte seg mot trusler. Broadnet har et eget operativt og dedikert fagmiljø som jobber med å beskytte kunder og infrastruktur.

Våre skybaserte sikkerhetstjenester er Sikker internettaksess, Nettsentrisk brannmur for IP VPN og DDoS-beskyttelse. Les  mer om tjenestene videre nedover på siden. Ta kontakt med oss, så tilpasser vi sikkerhetstjenestene til din bedrift.

 

Sikker internettaksess

Brannmurtjenesten beskytter din bedrift mot trusler fra Internett, og blokkerer applikasjoner og uønsket innhold. Tjenesten settes opp i samarbeid med kunden, ved at det defineres et tilpasset regelsett som trafikken sjekkes i henhold til.

Tjenesten identifiserer applikasjoner og sjekker om innholdet er i samsvar med din bedrifts sikkerhetspolicy.

Sikker internettaksess leveres som tilleggstjeneste til Internett fiber eller SHDSL. Tjenesten leveres med to definerte funksjonalitetspakker.

 

Nettsentrisk brannmur for IP VPN

Brannmurtjenesten beskytter din bedrifts IPVPN-nett mot trusler fra Internett. Den fungerer som et filter mellom det bedriftsinterne nettet og Internett, og blokkerer eller filtrerer trafikk i henhold til din bedrifts gjeldende sikkerhetspolicy før den når bedriftens internettforbindelse.

Tjenesten settes opp i samarbeid med kunden. Det defineres et tilpasset regelsett som trafikken sjekkes i henhold til. Tjenesten identifiserer applikasjoner og brukere, og sjekker innholdet. Brukerne kan grupperes og gis ulik tilgangskontroll.

Nettsentrisk brannmur for IP VPN leveres med tre definerte funksjonalitetspakker (Standard, Plus og Premium).

 

DDoS-beskyttelse

DDoS-angrep har blitt sikkerhetstrussel nummer én for norske bedrifter. Banker, mediehus, politiske partier, myndigheter og offentlig sektor er blant virksomhetene som har blitt rammet. Angrepene har resultert i at nettbanker, nettaviser og andre virksomhetskritiske nettsider har blitt slått ut i timer eller dager.

DDoS-angrep er nøye koordinerte og utføres ved at det sendes så mye data til servere hos de som rammes, at legitim trafikk ikke kommer gjennom. Dette kan resultere i at servere og nettsider settes ut av drift.

Det er ikke nødvendig med spesialkompetanse for å utføre et DDoS-angrep. Dette er en tjeneste som kan kjøpes på nettet, der man oppgir IP-adressen man vil angripe. Dette gjør terskelen for å utføre slike angrep skremmende lav.

De massive angrepene utføres for å påføre størst mulig skade. E-handel, media og underholdning, finans og industri, høyteknologibedrifter og offentlig sektor er virksomheter som hyppigst angripes, siden disse er spesielt sårbare ved angrep.

Motivasjonen bak et angrep kan være politisk eller ideologisk, utpressing, spionasje, irritasjon eller ren vandalisme. Slike angrep kan påføre bedriften store økonomiske tap, i tillegg til å være svært negative for omdømmet. Det meldes nå om en tredobling av alvorlige DDoS-angrep det siste året, så her gjelder det å ta sine forhåndsregler.

 

Dokumentasjon:
Produktark Sikker internettaksess / Produktark Nettsentrisk brannmur for IP VPN / Produktark DDoS-beskyttelse

check_60px_ny

Vi møter kravene til profesjonelle kunder

Norges mest fremtidsrettede fibernett

Landsdekkende dekning

Funksjonalitet og tjenester tilpasset bedriftsmarkedet

Drift og overvåkning med høyeste kvalitet 24/7

Kontakt oss

Er du eksisterende kunde, kontakt oss her

Takk for at du ønsker å bli kunde hos Broadnet!

Du vil i løpet av kort tid motta et uforpliktende tilbud.
Vennlig hilsen Broadnet